Encara que la major part de la superfície de la Vall del Madriu-Perafita-Claror s’ha mantingut en el seu estat natural, la vall no és un territori verge. L’home l’ha utilitzat, l’ha recorregut i n’ha gaudit des de fa segles, configurant un paisatge en el qual la seva empremta és present arreu.

Els principals usos d’aquesta zona han estat l’activitat agrària (agricultura, ramaderia i explotació forestal), la siderúrgia i l’aprofitament hidroelèctric. Com a resultat d’aquests usos ens han arribat nombrosos elements que, integrats en un entorn natural únic, són generadors del paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror. La vegetació també ha estat modificada per totes aquestes activitats, l’empremta de les quals sovint s’ha de llegir de manera indirecta a partir de prats instal·lats sobre terrenys forestals, feixes fetes en vessants de fort pendent, o bedollars que substitueixen antigues pinedes.

Actualment la vall del Madriu-Perafita-Claror és l’escenari de noves activitats vinculades al lleure, de les quals cal destacar l’excursionisme, l’alpinisme, l’observació i interpretació del patrimoni natural i cultural, la caça i la pesca. La Vall la travessen dos camins de gran recorregut, el GR7 i el GR11, i camins locals què s’interconnecten i permeten accedir a peu pràcticament a qualsevol indret. L’home continua utilitzant aquest territori, per bé que s’adapta a la realitat actual, combinant les noves demandes amb les activitats tradicionals, alguna de les quals, com la ramaderia (bestiar boví i equí) manté encara una presència significativa i contribueix de manera essencial al manteniment del paisatge.

Al Madriu-Perafita-Claror trobem una varietat de microclimes gràcies a la seva extensió i a les diferències de gradient altitudinal, amb presència de vessants solanes i obagues, les quals afavoreixen una gran varietat d’hàbitats i una gran riquesa de flora, fauna i paisatge. El punt més baix es situa a cota 1.056 m, i el més alt a cota 2.905 m al Pic de la Portelleta, tots dos punts a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

El gradient hipsomètric entre el punt més alt i el més baix, 1.685 m, així com aquestes diferències d’orientació, fa que hi hagi molta varietat de sòls i afavoreix la gran varietat de vegetació i la diversitat de microclimes.

També hi ha una parapública i una societat que utilitzen recursos hídrics de la vall: Forces Elèctriques d’Andorra, responsable de l’aprofitament hidroelèctric de les aigües del riu Madriu, i la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany, que abasteix d’aigua la parròquia del mateix nom. En ambdós casos, la contribució de la vall del Madriu-Perafita-Claror és generosa i de gran importància, si tenim en compte que l’aigua captada al riu Madriu permet la producció de l’15% del total de l’energia elèctrica generada al país, i que les seves aigües garanteixen el subministrament d’aigua potable al 20% de la població nacional.

Bordes de Ràmio

Camí de la Muntanya

Cabana de l’Estall Serrer