L’aigua representa en aquest paisatge cultural un valor immaterial d’una enorme importància.

Els llacs, els rius, les fonts i les molleres conformen un seguit d’àmbits paisatgístics d’una gran bellesa i importància. Destaquem la trentena de llacs d’origen glacial que podem trobar a la vall, i evidentment el riu Madriu, “mare del riu”, d’aigües que dóna nom a la vall, així com el seu afluent més important, el riu de Perafita, els quals s’uneixen a Entremesaigües. El riu Madriu recorre 11,5 km de territori amb un pendent mitjà del 7,6%. El sistema lacustre de la vall, d’origen glacial, és molt important, amb aigües tranquil·les i fredes i pobres en nutrients, el que permet que pervisquin espècies vegetals adaptades a aquest entorn tan dur.

Nombroses fonts i rierols apareixen com a conseqüència del desglaç de neu acumulada a l’hivern. De temperatura estable durant tot l’any (entre 6º i 8ºC), permeten un entorn estable pel creixement de varietats vegetals a les ribes. Històricament l’aigua s’ha associat a aprofitaments i activitats com la Farga, els molins, el rec, la producció hidroelèctrica o l’aigua de boca. Tots aquests aprofitaments i activitats han generat estructures, avui en dia considerades ja culturals, algunes desaparegudes, d’altres encara en funcionament o dempeus. L’aigua captada al riu Madriu permet la producció del 15% del total de l’energia elèctrica generada al país, i les seves aigües garanteixen el subministrament d’aigua potable al 20% de la població nacional.

LES MOLLERES:


(Font: Govern d’Andorra)

Les molleres o patamolls són terrenys inundats d’aigua de manera permanent o temporal. Aquestes condicions especials fan que s’hi desenvolupi una fauna i una flora molt específiques i de gran valor patrimonial. La seva raresa i fragilitat, i la poca extensió que ocupen, les fan encara més valuoses.  Aquests mosaics d’ecosistemes són altament dinàmics i aporten múltiples beneficis a l’ésser humà:

– constitueixen importants reserves d’aigua i en regulen la seva qualitat.
– participen en el funcionament hidrològic de l’aiguavessament.
– participen en la regulació del clima local.
– són arxius de la història de la terra, ja que a la torba s’hi conserven intactes tant restes vegetals com arqueològiques.
– ens ofereixen paisatges d’un gran valor natural, estètic i cultural.

Les molleres de la vall es troben en un bon estat de conservació gràcies a la reduïda influència antropogènica i ofereix una bona representació de la biodiversitat característica de les zones humides pirinenques d’aigua àcida i sustenten espècies en perill de flora i fauna així com hàbitats d’interès cultural i ecològic.

La importància d’aquests ambients humits a nivell mundial va propiciar al 2012 l’adhesió d’Andorra al Conveni de Ramsar incloent 59 molleres del Parc Natural de la vall de Sorteny a la llista de zones humides d’importància internacional.

Al 2013 el Govern d’Andorra va completar el procés de designació de 350 molleres de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a segona zona humida d’importància internacional del país. Amb aquesta inscripció es pretén revestir de caràcter internacional el reconeixement i la protecció d’aquests recursos naturals, ja que aquest conveni internacional promou i defensa una gestió integrada dels ecosistemes i afavoreix la recerca d’un equilibri entre l’home i el medi ambient.

L’anomenat Conveni de Ramsar és un tractat intergovernamental en el que es ratifiquen els compromisos assumits pels seus països membres per mantenir les característiques ecològiques de les zones humides i planificar l’ús racional, o l’ús sostenible de tots els aiguamolls situat en els seus territoris.