El Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror indica:

Article 6 Pràctiques i activitats tradicionals.

6.1. Es fomenta el manteniment, el desenvolupament i la recuperació de les activitats i pràctiques tradicionals que s’han portat a terme a la vall del Madriu-Perafita-Claror i que han estat un element clau en la configuració del paisatge cultural.

Malauradament, l’agricultura ha caigut completament amb desús, però la ramaderia és encara una activitats important a la Vall.

La siderúrgia

La ramaderia