→→→→→→→

Obre els ulls, aquests animals els pots trobar a la Vall del MadriuPerafitaClaror

Aquí sota trobaràs la fauna de la vall, segons el seu estatge (alpí, subalpí,montà i aquàtic) , i també segons la seva zona (obaga o solana).

→→→→→→→→→→→→→→→→→→L'estatge alpí

 

 

⊕ L’isard (Rupicapra pyrenaica) Font Viquipèdia

Pyrenean chamois

L’ermini ☻☻ (Mustela erminea) Font Viquipèdia

Stoat

El voltor comú (Gyps fulvus) Font Viquipèdia

Griffon vulture

El trencalòs ∇∇∇ ☻☻☻ (Gypaetus barbatus) Font Viquipèdia

Bearded vulture

La mostela ☻ (Mustela nivalis) Font Viquipèdia

Least weasel

L’àguila daurada ∇ ☻☻☻ (Aquila chrysaetos) Font Viquipèdia

Golden eagle

El gall fer ☻☻ (Tetrao urogallus) Font Viquipèdia

Western capercaillie

La perdiu blanca ☻☻ (Lagopus muta) Font Viquipèdia

Rock ptarmigan

⊕ La perdiu grisa (Perdix perdix) Font Viquipèdia

Grey partridge

L'oreneta cuablanca ∇ ☻ (Delichon urbicum) Font Viquipèdia

House martin

L’astoret ∇ ☻ (Accipiter nisus) Font Viquipèdia

Eurasian sparrowhawk

La mallerenga emplomallada ☻ (Lophophanes cristatus) Font Viquipèdia

European crested tit

El tallarol de casquet ∇ ☻ (Sylvia atricapilla) Font Viquipèdia

Eurasian blackcap

El pela-roques ☻☻ (Tichodroma muraria) Font Viquipèdia

Wallcreeper

El cercavores ∇ ☻ (Prunella collaris) Font Viquipèdia

Alpine accentor

La gralla de bec groc ∇ ☻ (Pyrrhocorax graculus) Font Viquipèdia

Alpine chough

La cotxa fumada ∇ ☻ (Phoenicurus ochruros) Font Viquipèdia

Black redstart

L’alosa vulgar ☻ (Alauda arvensis) Font Viquipèdia

Eurasian skylark

El grasset de muntanya ☻ (Anthus spinoletta) Font Viquipèdia

Water pipit

El bruel ∇ ☻ (Regulus ignicapilla) Font Viquipèdia

Firecrest

We also can find:  Solana: Linnet                                                                                                                                                       Obac: Citril finch, Chiffchaff and  Ring ouzel

L'estatge subalpí

⊕ El mufló (Ovis orientalis musimon) Font Viquipèdia

Mouflon

La marmota (Marmota marmota) Font Viquipèdia

Alpine marmot

La serp llisa septentrional ∇ ☻ (Coronella austriaca) Font Viquipèdia

Smooth snake

La serp verd-i-groga ∇ ☻ (Hierophis viridiflavus) Font Viquipèdia

Green whip snake

⊕ La guineu (Vulpes vulpes) Font Viquipèdia

Red fox

⊕ El senglar (Sus scrofa) Font Viquipèdia

Wild boar

El talpó roig ☻ (Clethrionomys glareolus) Font Viquipèdia

Bank vole

La marta ☻ (Martes martes) Font Viquipèdia

European pine marten

La serp d’Esculapi ∇ ☻☻☻ (Zamenis longissimus) Font Viquipèdia

Aesculapian snake

L'escurçó pirinenc (Vipera aspis) Font Viquipèdia

Asp viper

Ocellated lizard

El falcó mostatxut ∇ ☻☻☻ (Falco subbuteo) Font Viquipèdia

Eurasian hobby

⊕ La llebre comuna (Lepus europaeus) Font Viquipèdia

European hare

⊕ El conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) Font Viquipèdia

European rabbit

L'àguila calçada (Aquila pennata) Font Viquipèdia

Booted eagle

La serp de collar ☻☻ (Natrix natrix) Font Viquipèdia

Grass snake

L'àliga marcenca ∇ ☻ (Circaetus gallicus) Font Viquipèdia

Short-toed snake eagle

El xoriguer comú ∇ ☻ (Falco tinnunculus) Font Viquipèdia

Xoriguer

El milà negre ∇ ☻ (Milvus migrans) Font Viquipèdia

Milà negre

L'arpella ∇ ☻ (Circus aeruginosus) Font Viquipèdia

Arpella

El mussol pirinenc ☻☻ (Aegolius funereus) Font Viquipèdia

Mussol pirinenc

L'escorxador ∇ ☻☻ (Lanius collurio) Font Viquipèdia

Escorxador

El falcó pelegrí ∇ ☻☻ (Falco peregrinus) Font Viquipèdia

Falcó pelegrí

El corriol pit-roig ∇ ☻☻☻ (Charadrius morinellus) Font Viquipèdia

Corriol pit-roig

La garsa ☻ (Pica pica) Font Viquipèdia

Garsa

L'ànec cullerot ☻ (Anas clypeata) Font Viquipèdia

Ànec cullerot

L'ànec collverd ☻ (Anas platyrhynchos) Font Viquipèdia

Ànec collverd

El tord comú ☻ (Turdus philomelos) Font Viquipèdia

Torb

El pica-soques blau ∇ ☻ (Sitta europaea) Font Viquipèdia

Pica-soques blau

La gralla de bec vermell ∇ ☻☻ (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Font Viquipèdia

Gralla de bec vermell

La cadernera ∇ ☻ (Carduelis carduelis) Font Viquipèdia

Cadernera

El tallarol emmascarat ∇ ☻☻☻ (Sylvia hortensis) Font Viquipèdia

Tallarol emmascarat

El gafarró ∇ ☻ (Serinus serinus) Font Viquipèdia

Gafarró

La mallerenga petita ∇ ☻ (Parus ater) Font Viquipèdia

Mallerenga petita

La mallerenga carbonera ∇ ☻ (Parus major) Font Viquipèdia

Mallerenga carbonera

⊕ La merla negra (Turdus merula) Font Viquipèdia

Merla negra

El picot negre ∇ ☻ (Dryocopus martius) Font Viquipèdia

Picot negre

Reietó

El roquerol ∇ ☻ (Ptyonoprogne rupestris) Font Viquipèdia

Roquerol

L’astor ∇ ☻☻ (Accipiter gentilis) Font Viquipèdia

Astor

El trencapinyes ∇ ☻ (Loxia curvirostra) Font Viquipèdia

Trencapinyes

El mosquiter pàl·lid ☻ (Phylloscopus bonelli) Font Viquipèdia

Mosquiter pàl·lid

El tallarol gros ∇ ☻ (Sylvia borin) Font Viquipèdia

Tallarol gros

També hi podem trobar: Obac: El Bitxac rogenc, la Mallerenga blava, el Xarxet, el Bagaleu, el reietó i l’aligot


L'estatge montà

⊕ El cabirol (Capreolus capreolus) Font Viquipèdia

Cabirol

La fagina ☻ (Martes foina) Font Viquipèdia

Fagina

El gat fer ∇∇∇∇ ☻☻☻ (Felis silvestris) Font Viquipèdia

Gat fer

El teixó ☻ (Meles meles) Font Viquipèdia

Teixó

L’esquirol ☻ (Sciurus vulgaris) Font Viquipèdia

Esquirol

El ratpenat de ferradura petit ∇ ☻☻ (Rhinolophus hipposideros) Font Viquipèdia

Ratpenat de ferradura petit

La geneta ☻ (Genetta genetta) Font Viquipèdia

Geneta

La rata cellarda ☻ (Eliomys quercinus) Font Viquipèdia

Rata cellarda

El talpó muntanyenc ☻ (Microtus agrestis) Font Viquipèdia

Talpó muntanyenc

La musaranya menuda ☻ (Sorex minutus) Font Viquipèdia

Musaranya menuda

La musaranya cuaquadrada ☻ (Sorex araneus) Font Viquipèdia

Musaranya cuaquadrada

⊕ El faisà vulgar (Phasianus colchicus) Font Viquipèdia

Faisà

La piula dels arbres ☻ (Anthus trivialis) Font Viquipèdia

Piula dels arbres

El ratolí de bosc ☻ (Apodemus sylvaticus) Font Viquipèdia

Ratolí de bosc

La sargantana ibericoprovençal ☻ (Podarcis liolepis) Font Viquipèdia [enllaç en FRA]

sargantana ibericoprovençal

El cucut ☻ (Cuculus canorus) Font Viquipèdia

Cucut

El picot verd ∇ ☻ (Picus viridis) Font Viquipèdia

Picot verd

El pinsà borroner ☻ (Pyrrhula pyrrhula) Font Viquipèdia

Pinsà borroner

El gaig ☻ (Garrulus glandarius) Font Viquipèdia

Gaig

El papamosques gris ∇☻☻ (Muscicapa striata) Font Viquipèdia

Papamosques gris

La sargantana roquera ∇ ☻ (Podarcis muralis) Font Viquipèdia

Sargantana roquera

⊕ La perdiu roja (Alectoris rufa) Font Viquipèdia

Perdiu roja

⊕ El tudó (Columba palumbus) Font Viquipèdia

Tudò

La cornella ☻ (Corvus corone) Font Viquipèdia

Cornella

El picot garser gros ∇ ☻ (Dendrocopos major) Font Viquipèdia

Picot garser gros

El picot garser petit ∇ ☻ (Dendrocopos minor) Font Viquipèdia

Picot garser petit

El rossinyol ∇ ☻☻ (Luscinia megarhynchos) Font Viquipèdia

Rossinyol

El corb ☻ (Corvus corax) Font Viquipèdia

Corb

El falciot negre ☻ (Apus apus) Font Viquipèdia

Falciot negre

El pardal de bardissa ∇ ☻ (Prunella modularis) Font Viquipèdia

Pardal de bardissa

⊕ La griva (Turdus viscivorus) Font Viquipèdia

Griva

El mastegatatxes ☻ (Ficedula hypoleuca) Font Viquipèdia

Mastegatatxes

El lluer ∇ ☻☻ (Spinus spinus) Font Viquipèdia

Lluer

El raspinell pirinenc ∇ ☻☻ (Certhia familiaris) Font Viquipèdia

Raspinell pirinenc

El pinsà comú ☻ (Fringilla coelebs) Font Viquipèdia

Pinsà

La merla roquera ∇ ☻ (monticola saxatilis) Font Viquipèdia

Merla roquera

La mallerenga cuallarga ☻ (Aegithalos caudatus) Font Viquipèdia

Mallerenga cuallarga

El pit-roig ∇ ☻ (Erithacus rubecula) Font Viquipèdia

Pit-roig

El raspinell comú ∇ ☻ (Certhia brachydactyla) Font Viquipèdia

Raspinell

El cargolet ∇ ☻ (Troglodytes troglodytes) Font Viquipèdia

Cargolet

El sit negre ∇ ☻ (Emberiza cia) Font Viquipèdia

Sit negre

El pardal comú ☻ (Passer domesticus) Font Viquipèdia

Pardal

La verderola ∇ ☻ (Emberiza citrinella) Font Viquipèdia

Verderola

L'oreneta de ribera ∇ (Riparia riparia) Font Viquipèdia

Oreneta de ribera

El gratapalles ∇ ☻☻ (Emberiza cirlus) Font Viquipèdia

Gratapalles

El medi aquàtic VMPC

⊕ La truita comuna (Salmo trutta fario) Font Viquipèdia

Truita

⊕ La truita irisada (Oncorhynchus mykiss) Font Viquipèdia

Truita irisada

⊕ El salmó de font (Salvelinus fontinalis) Font Viquipèdia

Salmó de font

El gripau comú (espinòs) ☻ (Bufo spinosus) Font Viquipèdia [enllaç en FRA]

Gripau

El tòtil ∇ (Alytes obstetricans) Font Viquipèdia

Tòtil

⊕ La granota roja (Rana temporaria) Font Viquipèdia

Granota roja

El tritó pirinenc ∇∇ ☻☻ (Calotriton asper) Font Viquipèdia

Tritó pirinenc

La salamandra ∇ ☻ (Salamandra salamandra) Font Viquipèdia

Salamandra

També hi trobarem: L’aigüerola,  la cuereta torrentera i  la cuereta blanca


ENTRE FLORS…

[Nimfàlid subfamília Satyridae (espècie endèmica)] La muntanyesa negra ☻☻ (Erebia lefebvrei) Font Viquipèdia

Muntanyesa negra

[Nimfàlid] La perlada de l’esbarzer ☻☻ (Brenthis daphne) Font Viquipèdia

Perlada de l’esbarzer

[Nimfàlid] El brocat alpí ∇ ☻☻ (Euphydryas aurinia) Font Viquipèdia

Brocat alpí

[Nimfàlid] La nimfa dorment ☻☻ (Nymphalis polychloros) Font Viquipèdia

Nimfa dorment

[Licènid] La blaveta de la garlanda ☻☻ (Polyommatus amanda) Font Viquipèdia

Blaveta de la garlanda

[Papiliònid] La mnemòsine ∇ ☻☻☻ (Parnassius mnemosyne)

Mnemòsine

13 exemples de papallones (lepidòpters):

[Nimfàlid] El damer dels conillets ☻☻ (Melitaea deione) Font Viquipèdia

Damer dels conillets

[Licènid] La cuetes ☻☻ (Cupido alcetas) Font Viquipèdia

Cuetes

[Nimfàlid] La donzella de la bistorta ☻☻ (Proclossiana eunomia) Font Viquipèdia

Donzella de la bistorta

[Licènid] La marroneta de l’aranyoner ☻☻ (Satyrium esculi) Font Viquipèdia

Marroneta de l’aranyoner

Apol·lo

[Pièrid] La cleòpatra ☻☻ (Gonepteryx cleopatra) Font Viquipèdia

Cleòpatra

[Licènid] La blaveta de la vulnerària ☻☻ (Polyommatus dorylas) Font Viquipèdia

Blaveta de la vulnerària

→→Fonts: Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.
→→→→→CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra