L’activitat més amplament realitzada a la vall és el senderisme. Tres camins de gran recorregut, el GR7, el GR11 i el GRP, i una amplia xarxa de camins locals travessen la vall i s’interconecten per poder accedir a peu als indrets més amagats de la vall:

Plànol VMPC

Llegenda atributs

Camí Longitud Desnivell positiu Desnivell negatiu Dificultat
GRP del Port Negre a la Collada de Pessons 14,86 km 1.200 m 1.000 m Difícil
GR 11.10 de la Plana al Port de Perafita 6,55 km 1.350 m 8 m Moderada
GR 7 de la Plana a la collada de Pessons 12,55 km 1.600 m Moderada

SENYALITZACIÓ :

A l’inici de la gestió de la vall, una de les primeres actuacions que es van preveure va ser unificar la seva senyalització. Fins aleshores, cada comú utilitzava la seva pròpia, el que donava una imatge de poca coherència. Aquesta iniciativa va ser recollida per la resta de comuns d’Andorra, i el 13 de novembre de 2013 es va aprovar el manual de senyalització que serviria no només per la vall del Madriu-Perafita-Claror sinó per la resta del Principat. Avui dia conviuen senyals actuals i antics, però aquests últims aniran desapareixent poc a poc.

Els senyals verticals de camins han de tenir el disseny següent:

Senyal

En la franja superior, de color verd, hi figuren l’escut i el nom del comù, i a la part exterior del senyal també hi figura el logotip de la Vall del Madriu-Perafita-Claror (en zones d’administració conjunta del territori, només figurarà el logotip de la vall).

En la franja central del senyal, de color neutre, hi consten tres destinacions significatives: una de propera, una d’intermèdia i una de més llunyana. Aquestes destinacions poden ser valors naturals o culturals i van acompanyades, a la dreta, de la durada del trajecte, i a l’esquerra de la icona del tipus de destinació. Les icones s’han unificat entre tots els organismes oficials perquè a partir d’ara siguin les mateixes en tots els suports oficials (mapes, plànols, guies, etc.).

Si el tipus de camí per accedir a la destinació indicada canvia respecte al que s’està seguint, abans de la distància hi ha de figurar la marca associada al tipus de camí (GR, GRP, CI o CC).

La direcció del camí s’indica mitjançant una fletxa a la part exterior del senyal.

La franja inferior del senyal és del mateix color que la franja superior. A la banda interior hi figura el(s) tipus de camins pedestres (GR, GRP, CI o CC), variants eqüestres o de BTT, amb la marca associada. A la banda exterior hi figura la marca «Andorra» en negre. Entre aquestes dues informacions hi figura, sempre que existeixi, el nom del camí.