La vall disposa de diversos accessos des de les 4 parròquies. Recordem que un cop arribats a l’espai protegit, l’accés a la vall és únicament a peu.

Entrada pel circuit de les fonts

Punt d’entrada per Prat Primer

Entrada per Montmalús