Estrat arbustiu:

A la vall trobem 55 espècies d’arbustos “camèfits” i 12 espècies d’arbustos “nanofaneròfits”:

  • Camèfits:
 


 

 

 

 

 

 

La pota de gat [Antennaria dioica]
El collinets [Antirrhinum majus]
La boixerola [Arctostaphylos uva-ursi]
L’arenària de flor gran [Arenaria grandiflora subsp. grandiflora]
El tragacant de muntanya subespècie catalana [Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus][¹]
La valeriana de fulla estreta [Centranthus angustifolius subsp. lecoqii][¹]
L’orella de rata [Cerastium cerastoides][¹]
El cerasti de font [Cerastium fontanum][¹]
El clavell deltoide [Dianthus deltoides][¹]
El clavell de pastor [Dianthus hyssopifolius subsp. Hyssopifolius]
El clavelliner [Dianthus pyrenaicus][²]
La draba aïzoide [Draba aizoides][¹]
La rosa de roca [Dryas octopetala]
L’ussona [Festuca gautieri][¹]
L’espunyidella de pedrusca [Galium cometerhizon]
L’heliantem nummular [Helianthemum nummularium]
La josíane nana [Jasione crispa][¹]
La josíane nana subespècie crispa [Jasione crispa subsp. crispa]
La jasíone perenne [Jasione laevis][¹]
La josíane perenne subespècie laevis [Jasione laevis subsp. laevis]
La linària alpina [Linaria alpina][¹]
L’herba pedrera [Loiseleuria procumbens][¹]
La minuàrtia recorbada [Minuartia recurva][¹]
La minuàrtia sedoide [Minuartia sedoides]
La minuàrtia vernal [Minuartia verna]
La paroníquia poligonifòlia [Paronychia polygonifolia]
El petrocal·lis pirinenca [Petrocallis pyrenaica][¹]
La pírola secunda [Pyrola secunda][¹]
La sagina pirinenca [Sagina saginoides]
El salze herbaci [Salix herbacea]
La salenca reticulada [Salix reticulata]
La salenca retusa [Salix retusa subsp. retusa]
L’alfàbrega borda [Satureja acinos subsp. meridionalis][¹]
El calament alpí [Satureja alpina][¹]
La saxífraga aizoide [Saxifraga aizoides][¹]
L’enciam de font [Saxifraga aquatica][¹]
La saxífraga brioide [Saxifraga bryoides][¹]
La saxífraga geranioide [Saxifraga geranioides]
La saxífraga moscada [Saxifraga moschata][²]
La saxífraga de fulles oposades [Saxifraga oppositifolia]
La saxífraga retusa [Saxifraga retusa][²]
La saxífraga estel·lada [Saxifraga stellaris][¹]
La selaginel·la de muntanya [Selaginella selaginoides]
El matafoc muntanyenc [Sempervivum montanum][¹]
El seneci del Cap [Senecio inaequidens][²]
L’herba del bàlsam [Sideritis hyssopifolia][¹]
El silene acaule [Silene acaulis][¹]
La farigola mascle [Thymus serpyllum]
La farigola de pastor [ Thymus serpyllum subsp. chamaedrys]
El sèrpol nervós [Thymus serpyllum subsp. nervosus]
La verònica cantàbrica [Veronica cantabrica]
La verònica camedris [Veronica chamaedrys][¹]
La verònica fruticosa [Veronica fruticulosa]
L’herba dels leprosos [Veronica officinalis]
La vinca petita [Vinca minor]
    • Nanofaneròfits:
  • 1 espècie de nanofaneròfit perennifoli:

L’abarset [Rhododendron ferrugineum]

  • 1 espècie de camèfit(-nanofaneròfit) perennifoli:

La bruiera [Calluna vulgaris]

  • 3 espècies de camèfits(-nanofaneròfits) caducifolis:

La salenca lapònica [Salix lapponum subsp. ceretana][¹]
El nabiu [Vaccinium myrtillus]
El nabiu uliginós [Vaccinium uliginosum]

  • 7 espècies de nanofaneròfits caducifolis:

L’escoba [genista balansae subsp. europaea]
El xuclamel negre [Lonicera nigra][²]
El boix moll [Lonicera xylosteum]
El púdol [Rhamnus alpina subsp. alpina][¹]
La cirerola [Ribes alpinum]
El riber petri [Ribes petraeum]
El salze bicolor [Salix phylicifolia][¹]

 

[¹] enllaç en castellà

[²] enllaç en francès