Estrat herbaci:

A la vall trobem:

  • 282 espècies d’hemicriptòfits:
 

 

 

 

 

 

 

 

  • 3 espècies d’hemicriptòfits(-camèfits):

La linària estriada [Linaria repens][²]
La licnis alpina [Lychnis alpina][¹]
La pírola petita [Pyrola minor][¹]

  • 8 espècies d’hemicriptòfits(-geòfits):

El jonc silvícola [Juncus acutiflorus][¹]
El jonc alpí [Juncus alpinus][¹]
El jonc articulat [Juncus articulatus][¹]
El jonc petit [Juncus conglomeratus][¹]
El jonc d’estores [Juncus effusus][¹]
El jonc filiforme [Juncus filiformis]
El jonc trífid [Juncus trifidus][¹]
El jonc tribracteat [Juncus triglumis]

  • 2 espècies d’hemicriptòfits(-hidròfits):

El càrex inflat [Carex rostrata][²]
L’eleòcaris pauciflora [Eleocharis quinqueflora][¹]

  • 6 espècies d’hemicriptòfits(-teròfits):

L’alopecur geniculat subespècie fulvus [Alopecurus geniculatus subsp. fulvus][¹]
La vulnerària [Anthyllis vulneraria]
La gençana campestre [Gentiana campestris][²]
L’herba de Sant Robert [Geranium robertianum subsp. robertianum]
La barba de cabra [Tragopogon pratensis]
El trèvol negrenc [Trifolium spadiceum][²]

  • 263 espècies d’hemicriptòfits:

La milfulles [Achillea millefolium]
La camamilla de muntanya [Achillea ptarmica][¹]
La camamilla dels Pirineus [Achillea ptarmica subsp. pyrenaica]
La tora blava [Aconitum napellus]
La tora blava subespècie vulgar [Aconitum napellus subsp. vulgare]
La tora pirinenca [Aconitum vulparia]
L’adenostil [Adenostyles alliariae]
L’adenostil subespècie alliariae [Adenostyles alliariae subsp. alliariae]
[Agrostis alpina]
L’agrostis canina [Agrostis canina][¹]
L’agrostis tènue [Agrostis capillaris]
L’agrostis rupestre [Agrostis rupestris]
La gespa de Cumberland [Agrostis stolonifera]
La búgula piramidal [Ajuga pyramidalis][¹]
La pota de lleó [Alchemilla hybrida]
El peu de lleó [Alchemilla vulgaris]
El peu de lleó subespècie xanthochlora [Alchemilla vulgaris subsp. xanthochlora]
L’alopecur geniculat [Alopecurus geniculatus][¹]
El flèum de Gerard [Alopecurus gerardii]
L’andròsace càrnia [Androsace carnea][¹]
La pulsatil·la blanca [Anemone alpina]
La pulsatil·la groga [Anemone alpina subsp. apiifolia]
L’herba fetgera [Anemone hepatica]
L’anemone vernal [Anemone vernalis][²]
L’angèlica borda [Angelica sylvestris]
L’antenària carpàtica [Antennaria carpatica][²]
El gram d’olor [Anthoxanthum odoratum]
L’àrabis hirsuta subespècie sagittata [Arabis hirsuta subsp. sagittata]
La turrita [Arabis turrita][²]
El gasó alpí [Armeria maritima subsp. alpina]
L’àrnica [Arnica montana]
La flor de tabac [Arnica montana subsp. montana]
La barba de boc [Aruncus dioicus]
L’astràgal danès [Astragalus danicus][¹]
La regalíssia borda [Astragalus glycyphyllos][¹]
L’astrància gran [Astrantia major]
La falguera femella [ Athyrium filix-femina ][¹]
La civada dels prats [Avenula pratensis]
L’avènula bigarrada [Avenula versicolor subsp. versicolor]
La bàrtsia alpina [Bartsia alpina][²]
El blècnum [Blechnum spicant][²]
El belluguet mitjà [Briza media][¹]
El bromus ramós [Bromus ramosus subsp. ramosus][¹]
[Calamagrostis arundinacea][¹]
[Caltha palustris]
La campànula patula [Campanula patula][¹]
La campaneta estesa [Campanula patula subsp. patula]
La campaneta de fulla rodona [Campanula rotundifolia][¹]
La campaneta alpina [Campanula scheuchzeri][¹]
La campaneta alpina subespècie scheuchzeri [Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri]
La campaneta d’ortiga [Campanula trachelium]
La cardàmine alpina [Cardamine amara][²]
La cardamina amarga [Cardamine amara subsp. amara]
El creixen de prat [Cardamine pratensis]
El creixen de prat subespècie crassifòlia [Cardamine pratensis subsp. crassifolia]
La cardamina pirenenca [Cardamine pyrenaica]
La cardamina resedifòlia [Cardamine resedifolia][¹]
El càrex negre [Carex atrata][¹]
El càrex negre subespècie atrata [Carex atrata subsp. atrata][¹]
El càrex canescent [Carex curta][¹]
El càrex corvat [Carex curvula subsp. curvula]
El càrex de Davall [Carex davalliana]
El càrex digitat [Carex digitata][¹]
El càrex estelat [Carex echinata]
El càrex frígid [Carex frigida]
El càrex oval [Carex ovalis][¹]
El càrex pal·lescent [Carex pallescens]
[Carex panicea][²]
El càrex pirinenc [Carex pyrenaica]
El càrex ombrós [Carex umbrosa][²]
El càrex ombrós subespècie huetiana [Carex umbrosa subsp. huetiana]
El card cardener [Carlina acaulis]
El gratabous [Centaurea scabiosa]
El gratabous subespècie scabiosa [Centaurea scabiosa subsp. scabiosa]
La cominassa hirsuta [Chaerophyllum hirsutum][¹]
La cominassa hirsuta subespècie hirsuta [Chaerophyllum hirsutum subsp. hirsutum]
El sarró [Chenopodium bonus-henricus]
El lletsó de muntanya [Cicerbita alpina]
La cardigassa palustre [Cirsium palustre][¹]
El crepis lapsanoide [Crepis lampsanoides]
El te de bosc [Cruciata glabra][¹]
El dàctil [Dactylis glomerata subsp. glomerata]
La dantònia [Danthonia decumbens][¹]
La descàmpsia cespitosa [Deschampsia cespitosa][²]
La descàmpsia flexuosa [Deschampsia flexuosa][¹]
[Deschampsia media]
El dorònic austríac [Doronicum austriacum][²]
La corona de rei [Doronicum pardalianches][¹]
La falguera mascle [Dryopteris filix-mas subsp. filix-mas]
El card d’eriçó [Echinops sphaerocephalus][¹]
L’epilobi alsinifoli [Epilobium alsinifolium][²]
L’epilobi alpí [Epilobium anagallidifolium][¹]
El cameneri [Epilobium angustifolium][¹]
L’epilobi de muntanya [Epilobium montanum][¹]
L’epilobi palustre [Epilobium palustre][¹]
L’erígeron aragonès [Erigeron uniflorus subsp. aragonensis]
La cotonera de fulla estreta [Eriophorum angustifolium][¹]
La cotonera de fulla ampla [Eriophorum latifolium][²]
La cotonera embeinadora [Eriophorum vaginatum]
La lleterassa de fulla estreta [Euphorbia cyparissias]
L’eufràsia mínima [Euphrasia minima][²]
La festuca supina [Festuca airoides]
El gesp [Festuca eskia][¹]
El pèl de guilla [Festuca rubra]
La festuca rogenca [Festuca rubra subsp. commutata]
La fraguera [Fragaria vesca]
L’espunyidella groga [Galium verum]
L’espunyidella groga subespècie verum [Galium verum subsp. verum]
La gençana acaule [Gentiana acaulis][¹]
La gençana alpina [Gentiana acaulis subsp. alpina]
La gençana de Burser [Gentiana burseri][¹]
La gençana groga [Gentiana lutea subsp. lutea]
La gençana pirinenca [Gentiana pyrenaica]
La pastorella [Gentiana verna][¹]
El gerani de bosc [Geranium sylvaticum][¹]
El gerani de bosc subespècie sylvaticum [Geranium sylvaticum subsp. sylvaticum]
El gèum de muntanya [Geum montanum][²]
L’herba de Sant Benet [Geum urbanum]
El pebre d’aigua [Glyceria fluitans][¹]
El gnafali noruec [Gnaphalium norvegicum][²]
El gnafali nan [Gnaphalium supinum][¹]
La civada de muntanya [Helictotrichon sedenense][¹]
La fullaraca subespècie granatense [Heracleum sphondylium subsp. granatense][¹]
La belleraca pirinenca [Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum]
El hieraci nan [Hieracium breviscapum]
[Hieracium cordifolium]

[Hieracium glaucinum]
La lactucel·la [Hieracium lactucella]
L’esparver de murs [Hieracium murorum]
La pelosella [Hieracium pilosella]
[Hieracium sabaudum]
L’herba molla [Holcus lanatus][¹]
L’homògine [Homogyne alpina][¹]
L’hipèric maculat [Hypericum maculatum][²]
L’hipèric muntanyenc [Hypericum montanum][¹]
L’herva negra [Knautia dipsacifolia subsp. arvernensis]
Le lami incís [Lamium maculatum][¹]
El guixó groc [Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis]
El guixó de prat [Lathyrus pratensis][¹]
El pèsol pirinenc [Lathyrus sylvestris subsp. pyrenaicus][¹]
L’ales serrades [Leontodon autumnalis][¹]
[Leontodon duboisii]
El leòntodon híspid [Leontodon hispidus subsp. hispidus][¹]
El leòntodon pirinenc [Leontodon pyrenaicus][²]
El leòntodon pirinenc subespècie pyrenaicus [Leontodon pyrenaicus subsp. pyrenaicus]
La margarida alpina [Leucanthemopsis alpina][²]
El lot corniculat [Lotus corniculatus]
La lúzula campestre [Luzula campestris][¹]
La lúzula glabra [Luzula glabrata subsp. desvauxii]
La lúzula groga [Luzula lutea]
La lúzura multiflora [Luzula multiflora]
La lúzula nívea [Luzula nivea][²]
La lúzula nutant [Luzula nutans]
La lúzula d’espiga [Luzula spicata][¹]
La lúzula sudètica [Luzula sudetica]
El melissot [Melittis melissophyllum]
El melissot subespècie melissophyllum [Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum]
La menta boscana [Mentha longifolia]
El comí barrat [Meum athamanticum][²]
La cosconera [Molopospermum peloponnesiacum]
La lletuga de bosc [Mycelis muralis][²]
El miosotis alpestre [Myosotis alpestris subsp. pyrenaica]
El miosotis d’aigua [Myosotis scorpioides][¹]
El miosotis de bosc [Myosotis sylvatica subsp. teresiana][²]
El pèl caní [Nardus stricta][¹]
La bella de nit [Oenothera biennis]
L’oreòcloa [Oreochloa disticha]
El pa de cucut de bosc [Oxalis acetosella][¹]
La rosella alpina [Papaver alpinum subsp. suaveolens][²]
La fetgera blanca [Parnassia palustris]
La pedicularis comosa [Pedicularis comosa][¹]
La pedicularis pirinenca [Pedicularis pyrenaica]
La pedicularis silvàtica [Pedicularis sylvatica][¹]
La pedicularis verticil·lada [Pedicularis verticillata]
La imperatòria [Peucedanum ostruthium][¹]
El flèum alpí [Phleum alpinum][¹]
El flèum alpí subespècie alpinum [Phleum alpinum subsp. alpinum]
El flèum de prat [Phleum pratense][¹]
La fiteuma hemisfèrica [Phyteuma hemisphaericum][¹]
La fiteuma d’espiga [Phyteuma spicatum][²]
La fiteuma pirinenca [Phyteuma spicatum subsp. pyrenaicum]
El julivert de bosc [Pimpinella major]
La matafaluga saxífraga [Pimpinella saxifraga][²]
La viola d’aigua alpina [Pinguicula alpina][¹]
La viola d’aigua de flor gran [Pinguicula grandiflora]
La viola d’aigua de fulla petita [Pinguicula vulgaris][¹]
El plantatge marítim [Plantago maritima][¹]
El plantatge mitjà [Plantago media]
El plantatge monosperm [Plantago monosperma]
La poa alpina [Poa alpina][¹]
El gram-i-prim [Poa compressa][¹]
El gramet de bosc [Poa nemoralis]
El gramet de bosc subespècie nemoralis [Poa nemoralis subsp. nemoralis]
La poa de prat [Poa pratensis][¹]
La poa trivial [Poa trivialis subsp. trivialis][¹]
La polígala alpina [Polygala alpina]
El fajol alpí [Polygonum alpinum]
La bistorta vera [Polygonum bistorta]
La bistorta vivípara [Polygonum viviparum][¹]
El polístic pirinenc [Polystichum lonchitis][²]
La tormentil·la [Potentilla erecta]
La potentil·la vernal [Potentilla neumanniana]
La potentil·la pirinenca [Potentilla pyrenaica]
La prenantes [Prenanthes purpurea][²]
La prímula integrifòlia [Primula integrifolia][¹]
El cucut [Primula veris subsp. columnae]
La prunel·la de flors grans [Prunella grandiflora]
La prunel·la vulgar [Prunella vulgaris]
El ranuncle aconitifoli [Ranunculus aconitifolius][¹]
El ranuncle de fulla gran [Ranunculus aconitifolius subsp. aconitifolius]
El ranuncle acre [Ranunculus acris]
El ranuncle daurat [Ranunculus auricomus][¹]
El ranuncle glacial [Ranunculus glacialis]
El ranuncle de pedrusca [Ranunculus parnassifolius][¹]
El ranuncle pirinenc [Ranunculus pyrenaeus][¹]
El ranuncle arrossegat [Ranunculus repens]
El ranuncle de bosc [Ranunculus serpens subsp. nemorosus][²]
Els créixens [Rorippa sp.]
L’agrella [Rumex acetosa]
El clinopodi [Satureja vulgaris subsp. vulgaris][¹]
La sausurea alpina [Saussurea alpina][¹]
El tricòfor [Scirpus cespitosus][²]
L’escrofulària alpestre [Scrophularia alpestris]
El selí pirinenc [Selinum pyrenaeum]
El seneci adonidifoli [Senecio adonidifolius][¹]
El sèseli pirinenc [Seseli libanotis][¹]
El sèseli pirinenc subespècie pyrenaicum [Seseli libanotis subsp. pyrenaicum]
La silene ciliada [Silene ciliata]
El melandri vermell [Silene dioica]
El silene nutant [Silene nutans][¹]
El patacs petits [Silene rupestris][¹]
El colitx [Silene vulgaris]
El colitx subespècie vulgaris [Silene vulgaris subsp. vulgaris]
La soldanel•la alpina [Soldanella alpina][¹]
La vara d’or [Solidago virgaurea]
L’escabiosa mossegada [Succisa pratensis]
L’eswèrtia [Swertia perennis]
[Taraxacum alpinum]
[Taraxacum pyrenaicum]
La dent de lleó [Taraxacum officinale]
El talictre aquilegifoli [Thalictrum aquilegiifolium]
La tofièldia [Tofieldia calyculata][²]
La regalèssia de muntanya [Trifolium alpinum]
El trèvol brunenc [Trifolium badium][¹]
[Trifolium pallescens]
L’herba de la desfeta [Trifolium pratense]
El trèvol blanc [Trifolium repens]
La flor de rovell d’ou [Trollius europaeus]
La flor de rovell d’ou subespècie europaeus [Trollius europaeus subsp. europaeus]
L’ortiga gran [Urtica dioica]
L’herba gatera [Valeriana officinalis]
El trepó [Verbascum sp.]
La verònica alpina [Veronica alpina][²]
La verònica bel·lidioide [Veronica bellidioides]
La verònica de Pona [Veronica ponae]
[Veronica scutellata][²]
La verònica serpil·lifòlia [Veronica serpyllifolia][¹]
La garlanda comuna [Vicia cracca]
La vícia pirinenca [Vicia pyrenaica][¹]
La vícia de bardissa [Vicia sepium]
El pensament alpí [Viola cenisia subsp. lapeyrousiana][²]
La viola d’aiguamoll [Viola palustris][¹]
La violeta de bosc [Viola sylvestris][¹]
El pensament subalpí [Viola tricolor subsp. subalpina]
  • 20 espècies de geòfits:

_

El cibulet [Allium schoenoprasum]
El buixol [Anemone nemorosa]
El càrex fosc [Carex nigra]
L’orquídia de la granota [Coeloglossum viride]
L’aspreta [Equisetum hyemale][¹]
L’herba estanyera [Equisetum palustre]
El xarvió de Liotard [Gagea fistulosa][¹]
La caputxina olorosa [Gymnadenia conopsea][¹]
El gimnocarpi silicícola [Gymnocarpium dryopteris][¹]
El lliri blau [Iris germanica]
El jonc pirinenc [Juncus balticus subsp. pyrenaeus][¹]
El pèsol bord [Lathyrus latifolius]
El marcòlic vermell [Lilium martagon]
L’orquídia encarnada [Orchis incarnata]
L’orquis maculat [Orchis maculata][¹]
L’orquis latifoli [Orchis majalis][¹]
El segell de Salomó [Polygonatum odoratum]
La foguera borda [Polypodium vulgare subsp. vulgare][¹]
L’orquídia blanquinosa [Pseudorchis albida][¹]
El veladre [Veratrum album]
  • i 16 espècies de teròfits:

  • 2 teròfits(-camèfits):

El crespinell pilós [Sedum villosum]
L’espergulària vermella [Spergularia rubra]

  • 14 teròfits:

L’apegalosa [Asperugo procumbens]
La coniza canadenca [Conyza canadensis]
L’herba de l’escorpí [Coronilla scorpioides]
L’eufràsia alpina [Euphrasia alpina][²]
L’eufràsia eriçada [Euphrasia hirtella]

El galeopsis de fulla estreta [Galeopsis ladanum subsp. angustifolia][¹]
La gençana nival [Gentiana nivalis][¹]
El gnafali uliginós [Gnaphalium uliginosum][²]
El llinet purgant [Linum catharticum][¹]
La camamilla d’Urgell [Matricaria discoidea][¹]
El xuclador [Melampyrum pratense][²]
El passacamins [Polygonum aviculare]
La cresta de gall [Rhinanthus minor][¹]
El trèvol subterrani [Trifolium subterraneum]

[¹] enllaç en castellà

[²] enllaç en francès