C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

caça i pesca

La caça i la pesca són activitats que sempre s’han desenvolupat a la vall i que són compatibles amb la inscripció al patrimoni mundial, atès que són activitats tradicionals que no posen en perill els valors de l’espai. Són activitats de lleure, regides per les mateixes lleis i normatives que s’apliquen a la resta del territori andorrà.

La pràctica totalitat de la vall del Madriu-Perafita-Claror en l’actualitat està considerada com a terreny cinegètic comú on s’hi pot practicar la caça sense altres limitacions que les previstes en la Llei de caça i normes complementàries, durant els dies hàbils que es marquen anualment mitjançant una ordre ministerial.

Pel que fa a la pesca, en l’actualitat a la vall del Madriu-Perafita-Claror les masses d’aigua estan classificades com a “Aigües lliures per la pesca” en què aquesta activitat pot exercir-se sense altres limitacions que les establertes en la Llei i el reglament de pesca i les disposicions que els desenvolupen o complementen, sense que estiguin sotmeses a cap règim especial. Els peixos que poden ser pescats són els de la família dels salmònids (truita comuna, truita arc iris i salmó de font), i una altra espècie que també està autoritzada és la granota roja (Rana temporaria).

A la caseta d’informació del llac d’Engolasters podreu adquirir la vostra llicència de pesca i/o permisos d’acotats de pesca.

L’article 11 del Pla de gestió indica que:

11.1- Es fomenta la protecció i la conservació tant de la fauna silvestre com dels ecosistemes aquàtics.

11.2- Roman prohibida la caça, la captura i la comercialització d’espècies animals, de llurs despulles o fragments i, en el cas d’espècies ovípares, de llurs ous o nius, tret dels supòsits contemplats en l’apartat següent.

11.3- D’acord amb la normativa vigent en aquestes matèries, la caça i la pesca podran ser autoritzades segons una planificació científica prèvia i uns plans sectorials per zones i espècies tot i respectant ensems la normativa general en matèria de caça i pesca.”

Per més informació, visiteu la pàgina de la Federació Andorrana de Caça i Pesca: www.facip.com