C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

LA FAMILIA DELS ocells (Vertebrats)

S’han identificat vuitanta-nou espècies d’ocells que nidifiquen a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Com a dada important, podríem destacar les espècies en perill d’extinció a Andorra: la perdiu blanca (Lagopus muta), la perdiu roja (Alectoris rufa), la perdiu xerra (Perdix perdix), el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), el corriol pit-roig (Charadrius morinellus), la becada (Scolopax rusticola), la puput (Upupa epops), el falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), el pela-roques (Thicodroma muraria), el papamosques gris (Muscicapa striata), el mastegatatxes (Ficedula hypoleica), i el pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis).

CLASSE ORDRE FAMILIA NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ
4. Ocells Anseriformes Anatidae Anas crecca Xarxet comú ☻
Anas platyrhyncos Ànec collverd ☻
Anasclypeata Ànec cullerot ☻
Apodiformes Apodidae Apus apus Falciot negre ☻
Caradriformes Charadriidae Charadrius morinellus Corriol pit-roig ∇ ☻☻☻
Ciconiiformes Aradeidae Ardea cinerea Bernat pescaire ☻
Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia Cigonya blanca
Columbiformes Columbidae Columba palumbus Tudó
Columba oenas Xixella
Columba livia Colom roquer
Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Cucut  ☻
Clamator glandarius Cucut reial
Falconiformes Accipitridae Accipiter gentilis Astor ∇ ☻☻
Milvus migrans Milà negre ∇ ☻
Pernis apivorus Aligot vesper
Accipiter nisus Esparver vulgar o astoret  ∇ ☻
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Falcó pelegrí  ∇ ☻☻
Falco subbuteo Falcó mostatxut ∇ ☻☻☻
Falco tinnunculus Xoriguer comú ∇ ☻
Aquila chrysaetos Àguila daurada ∇ ☻☻☻
Hieraaetus pennatus Àguila calçada
Buteo buteo Aligot comú
Circaetus gallicus Àguila marcenca ∇ ☻
Circus aeruginosus Arpella vulgar
Gypaetus barbatus Trencalòs ∇ ∇∇☻☻☻
Gyps fulvus Voltor comú
Gal.liformes Phasianidae Alectoris rufa Perdiu roja
Perdix perdix Perdiu xerra o perdiu grisa
Gal.liformes Tetraonidae Lagopus muta Perdiu blanca
Tetrao urogallus Gall fer o gall de bosc ☻☻
Passeriformes Aegithalidae Aeguitalos caudatus Mallerenga cuallarga ☻
Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis Alosa vulgar  ☻
Lullula arborea Cotoliu
Passeriformes Certhiidae Certhia brachydactyla Raspinell comú ∇ ☻
Certhia familiaris Raspinell pirinenc ∇ ☻☻
Passeriformes Cinclidae Cinclus cinclus Merla d’aigua, aigüerola
Passeriformes Corvidae Corvus corone Cornella ☻
Corvus corax Corb ☻
Garrulus glandarius Gaig  ☻
Pyrrhocorax graculus Gralla de bec groc, graila ∇ ☻
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralla de bec vermell, graila∇ ☻☻
Passeriformes Emberizidae Emberiza cia Sit negre ∇ ☻
Emberiza cirlus Gratapalles ∇ ☻☻
Emberiza citrinella Verderola ∇ ☻
Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis Cadernera ∇ ☻
Carduelis citrinella Llucareta ☻
Fringilla coelebs Pinsà comú ☻
Linaria cannabina Passerell comú  ☻
Loxia curvirostra Trencapinyes ∇ ☻
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner ☻
Serinus serinus Gafarró ∇ ☻
Spinus spinus Lluer ∇ ☻☻
Passeriformes Hirundinidae Delichon urbicum Oreneta cuablanca ∇ ☻
Ptyonoprogne rupestris Roquerol ∇ ☻
Riparia riparia Oreneta de ribera ∇
Hirundo rustica Oreneta vulgar
Passeriformes Laniidae Lanius collurio Escorxador ∇ ☻☻
Passeriformes Motacillidae Anthus spinoletta Grasset de muntanya ☻
Anthus trivialis Piula dels arbres ☻
Motacilla alba Cuereta blanca  ∇ ☻
Motacilla cinerea Cuereta torrentera ∇ ☻
Montifringilla nivalis Pardal d’ala blanca
Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula Pit-roig  ∇ ☻
Ficedula hypoleuca Mastegatatxes  ☻
Luscinia megarhynchos Rossinyol  ∇ ☻☻
Monticola saxatilis Merla roquera ∇ ☻
Muscicapa striata Papamosques gris ∇ ☻☻
Oenanthe oenanthe Còlit gris ∇ ☻
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada ∇ ☻
Saxicola rubetra Bitxac rogenc ∇ ☻☻
Monticola solitarius Merla blava
Passeriformes Paridae Lophophanes cristatus Mallerega emplomallada ☻
Periparus ater Mallerenga petita  ∇ ☻
Cyanistes caeruleus Mallerega blava  ∇ ☻
Parus major Mallerenga carbonera  ∇ ☻
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal comú  ☻
Passeriformes Phylloscopidae Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid  ☻
Phylloscopus collybita Mosquiter comú  ☻
Phylloscopus trochilus Mosquiter de passa
Passeriformes Prunellidae Prunella collaris Cercavores ∇ ☻
Prunella modularis Pardal de bardissa ∇ ☻
Passeriformes Reguleidae Regulus ignicapillus Bruel ∇ ☻
Regulus regulus Reietó ∇ ☻
Passeriformes  Sittidae Sitta europaea Pica-soques blau ∇ ☻
Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla Tallarol de casquet ∇ ☻
Sylvia borin Tallarol gros ∇ ☻
Sylvia hortensis Tallarol emmascarat ∇ ☻☻☻
Passeriformes Tichodromadidae Thicodroma muraria Pela-roques ☻☻
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes troglodytes Cargolet ∇ ☻
Passeriformes Turdidae Turdus merula Merla
Turdus philomelos Tord ☻
Turdus torquatus Merla de pit blanc ∇ ☻
Turdus viscivorus Griva
Passeriformes Piciformes Dendrocopos minor Picot garser petit ∇ ☻
Dendrocopos major Picot garser gros ∇ ☻
Dryocopus martius Picot negre ∇ ☻
Picus viridis Picot verd ∇ ☻
Passeriformes Estrigiformes Aegolius funereus Mussol pirinenc ☻☻
Strix aluco Gamarús o bagaleu ☻
Limícola Scolopacidae Scolopax rusticola Becada
Bucerotiforme Upupidae Upupa epops Puput

Espècies animals classificades d’acord amb l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) segons el grau d’amenaça (BOPA 12/06/13):
☻☻Espècies protegides (62,6%)
☻☻Espècies protegides i amenaçades (14,5%)
☻☻☻ Espècies protegides i en perill d’extinció (6,9%)

(Vertebrats: protegits: 84% i amenaçats o en perill d’extinció: 21,4%)

(Papallones: protegides: 94,2% i amenaçades o en perill d’extinció: 29,1%)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⊕⊕⊕ Espècies caçables, (Reglament d’aplicació de la Llei de caça)
⊕⊕⊕⊕ pescables (Reglament de la pesca)
⊕⊕⊕⊕ i altres (ex: el Pla de gestió de l’isard del Principat d’Andorra)

més informació: www.patrimoninatural.ad i www.facip.com

Espècies catalogades en l’annex II del Conveni de Berna (espècies estrictament protegides de les quals també es protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs):
∇∇∇ Espècies estrictament protegides (51,1%)
∇∇∇∇ Espècie endèmica estrictament protegida
∇∇∇ Espècie estrictament protegida i estudiada i conservada pel PACT (Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs), el qual es va crear al 1999 pel Govern andorrà i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)
∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i d’interès comunitari, la presència de la qual es va demostrar a l’any 2011 gràcies al projecte FELIS (conveni entre l’Associació Filantròpica BOMOSA i el Govern d’Andorra)[¹] = enllaç en castellà ; [²] = enllaç en francès

 

Fonts:

“Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 2006
“Actualització de les dades recollides a les estacions del BUTTERFLY MONITORING SCHEME a ANDORRA (BMSAnd)” CENMA 2014.
CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.