C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

LA FAUNA

Gràcies a unes característiques específiques de la vall, com són la seva orientació est-oest i el seu alt gradient altitudinal, junt amb altres condicionants climàtics,  tenim una gran diversitat d’hàbitats que a la vegada, fa que hi hagi una gran biodiversitat. Tot això fa que estigui representada per un alt percentatge d’espècies animals tant d’Andorra com de tot el Pirineu.

S’han identificat quatre espècies de peixos, quatre d’amfibis, sis de rèptils, vuitanta-nou d’ocells que nidifiquen i trenta-dos de mamífers. Un alt percentatge de les espècies animals d’Andorra estan identificades sobre aquest 10 % del territori nacional. Aquesta dada contundent posa de relleu l’extraordinària importància biològica i mediambiental de la vall.

Invertebrats
Papallones