C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

LA FAMILIA DELS AMFIBIS I DELS ACTINOPTERIGIS (Vertebrats)

La qualitat de les aigües de la vall del Madriu-Perafita-Claror fa que hi hagi una gran varietat d’animals que poblen els ambients aquàtics i que estan amenaçats per la fragilitat del seu hàbitat. Així totes les espècies d’amfibis presents a la vall estan incloses en l’annex II del Conveni de Berna, per la qual cosa són espècies estrictament protegides de les quals també és protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o la destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs.

A les aigües netes de zones humides, rius i rierols trobem el tritó pirinenc (Calotriton asper) endemisme pirinenc amenaçat al nostre país per la pèrdua d’hàbitat. Habiten també en aquests ambients humits la salamandra (Salamandra salamandra), la granota roja (Rana temporaria), i el gripau comú (Bufo bufo).

Pel que fa als peixos (Actino, Hi podem trobar a part de la truita comuna (Salmo trutta fario), que és l’única espècie autòctona i present en la majoria dels rius i estanys, la truita irisada (Onchorhynchus mykiss), el salmó de font (Salvelinus fontinalis), i el barb roig (Phoxinus phoxinus).

CLASSE ORDRE FAMÍLIA NOM CIENTÍFIC NOM COMÚ
1. Amfibis Anurs (granotes i gripaus) Ranidae (rànids) Rana temporaria Granota roja ∇ ☻
Bufonidae (bufònids) Bufo bufo Gripau comú ∇ ☻☻☻
Urodels Salamandridae Calotriton asper Tritó pirinenc  ∇∇ ☻☻
Salamandra salamandra Salamandra  ∇ ☻
2. Actinopterigis (peixos) Salmoniformes Salmonidae (salmònids) Oncorhynchus mykiss  Truita irisada
Salvelinus fontinalis  Salmó de font
Salmo trutta fario  Truita comuna ☻
Cyprinidae (ciprínids) Phoxinus phoxinus Barb roig

Espècies animals classificades d’acord amb l’UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) segons el grau d’amenaça (BOPA 12/06/13):
☻☻Espècies protegides (62,6%)
☻☻Espècies protegides i amenaçades (14,5%)
☻☻☻ Espècies protegides i en perill d’extinció (6,9%)

(Vertebrats: protegits: 84% i amenaçats o en perill d’extinció: 21,4%)

(Papallones: protegides: 94,2% i amenaçades o en perill d’extinció: 29,1%)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⊕⊕⊕ Espècies caçables, (Reglament d’aplicació de la Llei de caça)
⊕⊕⊕⊕ pescables (Reglament de la pesca)
⊕⊕⊕⊕ i altres (ex: el Pla de gestió de l’isard del Principat d’Andorra)

més informació: www.patrimoninatural.ad i www.facip.com

Espècies catalogades en l’annex II del Conveni de Berna (espècies estrictament protegides de les quals també es protegeix el seu hàbitat prohibint la deterioració o destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les seves àrees de repòs):
∇∇∇ Espècies estrictament protegides (51,1%)
∇∇∇∇ Espècie endèmica estrictament protegida
∇∇∇ Espècie estrictament protegida i estudiada i conservada pel PACT (Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs), el qual es va crear al 1999 pel Govern andorrà i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)
∇∇∇∇ Espècie estrictament protegida i d’interès comunitari, la presència de la qual es va demostrar a l’any 2011 gràcies al projecte FELIS (conveni entre l’Associació Filantròpica BOMOSA i el Govern d’Andorra)[¹] = enllaç en castellà ; [²] = enllaç en francès

 

Fonts:

“Inventaire entomologique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror (Andorra) 2006
“Actualització de les dades recollides a les estacions del BUTTERFLY MONITORING SCHEME a ANDORRA (BMSAnd)” CENMA 2014.
CENMA – Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra
Enllaços i fotos: www.wikipedia.org.