C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

BIBLIOGRAPHY OF INTEREST

BIBLIOGRAPHY PUBLISHED BY IEA

 • FONT BERNET, M., (2018); “Caracterització silvícola de masses protectores contra allaus de neu del la Vall del Madriu Perafita Claror”. eForestland & Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra – IEA 42pp.
 • PALAU, J., ICOMOS (2004); “La vall del Madriu-Perafita-Claror, un paisatge cultural d’Andorra per al món” Hàbitats 8. Centre de Biodiversitat – IEA.
 • CRECIT (2004) ; “Itinerari de la Vall del madriu 1” Horitzó núm. 6. Centre de Recerca en Ciències de la Terra – IEA
 • CRECIT (2005) ; “Itinerari de la Vall del madriu 2” Horitzó núm. 8. Centre de Recerca en Ciències de la Terra – IEA.
 • DOMÈNECH, M. (2005); “Les pastures supraforestals de la vall del Madriu- Perafita- Claror: producció, qualitat i diversitat” ” Hàbitats 11. Centre de Biodiversitat – IEA.
 • BERNADOU, A.; LATIL, G.; FOURCASSIÉ, V.; ESPADALER, X.; (2007); “Les formigues de la Vall del Madriu- Perafita- Claror” Hàbitats 13. Centre de Biodiversitat – IEA.
 • ESTEBAN AMAT, A. (1994); “Primeres dades sobre l’evolució de la vegetació a la vall del Madriu durant l´Holocè superior”. Annals 1994, pàg. 38-49. Institut d´Estudis Andorrans. Centre de Barcelona. Barcelona.
 • GÓMEZ ORTIZ, A. (1990); “Mapa geomorfològic de la vall del Madriu. Formes glacials i periglacials”. Annals 1990, pàg. 13-34. Institut d´Estudis Andorrans. Centre de Barcelona. Barcelona.
 • MATEO GARCÍA, M. (1992); “El sector sudoriental de la Vall del Madriu: el sistema de circs glacials”. Annals 1992, pàg. 43-59. Institut d’Estudis Andorrans. Centre de Barcelona.
 • MATEO GARCÍA, M. (1993); “Introducció a l’estudi del règim tèrmic de la Vall del Madriu”. Annals 1993, pàg. 29-45. Institut d’Estudis Andorrans. Centre de Barcelona.
 • MATEO GARCÍA, M. (1996);  “La vegetació de la vall del Madriu”. Annals 1994, pàg. 13-37. Institut d’Estudis Andorrans, Centre de Barcelona.

OTHER BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

Unpublished
 • DOMÈNECH, M. (2005); “Estudi de producció, qualitat i diversitat de les pastures supraforestals de la vall del Madriu – Perafita – Claror” Projecte de final de carrera; Enginyeria de Forest. Inèdit
 • DOMÈNECH, M.; PÉREZ, C.; FANLO, R. (2005); “Estudi de les pastures supraforestals de la vall del Madriu – Perafita – Claror” Universitat de Lleida, Govern d’Andorra. Inèdit.
 • A.BERNADOU, V.FOUCASSIÉ, X.ESPADALER, J.RIBES, Y.YOUNÉS-BARAILLÉ, J.GAGNEUR, J.ALBRE, L.LEGAL, G.GAUTHIER, S.LEK, L.DEHARVENG (2008); Inventaire entomologique de la vallée du Madriu-Perafita-Claror: Charles Gers et Thierry Gauquelin. Inèdit
 • PALOMAR MOLINS, J.; ROS VISUS, X.; AMORÓS BALLESTERO, M.; TURU MICHELS, V.; NARANJO MARTÍN, X.; FERNÁNDEZ TERRÓN, J. (1998); “Estudi de sòls de la Vall del Madriu”. BIOTOP. Comú d’Escaldes-Engordany.[Informe inèdit].
BOOKS
 • EJARQUE, A. (2013); “La alta montaña pirenaica: génesis y configuración holocena de un paisaje cultural. Estudio paleoambiental en el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)”. British Archaeological Reports,  International Series 2507, Archaeopress, Oxford.
 • EUBA, I. (2009); “Explotación de los recursos forestales desde el Neolítico hasta la época moderna en los valles de la Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y en el valle del Madriu (Andorra)”. Serie Documenta 9. Tarragona: Institut Catalá d’Arqueologia Clàssica.
PhD theses
 • EJARQUE, A. (2010); “Génesis y configuración microregional de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña durante el Holoceno: estudio polínico y de otros indicadores paleoambientales en el valle del Madriu-Perafita-Claror” (Andorra). Tesis doctoral. Universitat Rovira i Virgili. http://www.tdx.cat/handle/10803/8640
 • EUBA, I. (2008); “Análisis antracológico de estructuras altimontanas en el Valle de La Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y en el Valle del Matriu (Andorra): Explotación de recursos forestales del Neolítico a la época Moderna”. Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili. http://www.tdx.cat/TDX-1121108-124416
 • ORENGO, H.A. (2010); “Arqueología de un paisaje cultural pirenaico de alta montaña. Dinámicas de ocupación del valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra)”. Tesis doctoral. Rovira i Virgili University.
Articles in magazines
 • PÉREZ BUTRON, C.; FANLO, R.; “L’aprofitament ramader a la vall del Madriu – Perafita- Claror (Principat d’Andorra)”. L’atzavara 15.
 • MALLARACH, J.Mª.; PALAU, J. (2004); “Els espais naturals protegits d’Andorra. Reptes, propostes i perspectives a principis del segle XXI”. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 72: 167-182.
 • MATEO GARCÍA, M. (1998); “El método de datación liquenométrico. La curva de crecimiento del Rhizocarpon geographicum establecida para el valle del Madriu (Andorra)”. Dins Procesos biofísicos actuales en medios fríos, pàg. 327-346. Publicaciones de la Universitat de Barcelona.
 • MATEO GARCÍA, M.; GÓMEZ ORTIZ, A. (2000); “Oscilaciones climáticas en el Holoceno histórico. La Pequeña Edad del Hielo en el valle del Madriu”. Dins Procesos y formas periglaciares en la montaña mediterránea, pàg. 81-96. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel.
 • ORENGO, H.; PALET, J.M.; EJARQUE, A.; MIRAS, Y.; RIERA, S. (2014); “Shifting occupation dynamics in the Madriu-Perafita-Claror valleys (Andorra) from the early Neolithic to the Chalcolithic: the onset of high mountain cultural landscapes”. Quaternary international. Published on-line: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.01.035
 • ORENGO, H.A.; PALET, J.M.; EJARQUE, A.; MIRAS, Y. & RIERA, S. (2014); “The historical configuration of a high mountain UNESCO World Heritage Site: the agropastoral Cultural Landscape of the Madriu-Perafita-Claror Valley”. Archeologia Postmedievale. Accepted for publication.
 • ORENGO, H.A.; PALET, J.M.; EJARQUE, A.; MIRAS, Y. & RIERA, S. (2013); “Pitch production during the Roman period: an intensive mountain industry for a globalised economy?” Antiquity, 87: 802-814.
 • ORENGO, H.A. (2013); “Combining terrestrial stereophotogrammetry, DGPS and GISbased 3D voxel modelling in the volumetric recording of archaeological features”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 76: 49-55.
 • EJARQUE, A., MIRAS, Y. & RIERA, S. 2011.Pollen and non-pollen palynomorph indicators of vegetation and highland grazing activities obtained from modern surface and dung datasets in the eastern Pyrenees. Review of Palaeobotany and Palynology, 167: 123-139.
 • EJARQUE, A.; MIRAS, Y.; RIERA, S.; PALET, J.M. & ORENGO, H.A. (2010); “Testing microregional variability in the Holocene shaping of high mountain cultural landscapes: a palaeoenvironmental case-study in the Eastern Pyrenees”. Journal of Archaeological Science, 37 (7): 1468-1479.
 • EUBA, I.; PALET, J.M. (2010); “L’exploitation des ressources vegetales dans les Pyrénées orientales durant l’Holocène: analyse anthracologique des structures d’élevage, de four et de charbonnières dans l’Alt Urgell (Chaine du cadi) et la vallée du Madriu (Andorre). Quaternaire, 21 (3) : 305-316.
 • MIRAS, Y.; EJARQUE, A.; ORENGO, H.A.; RIERA, S.; PALET, J.M. & POIRAUD, A. (2010); “Prehistoric impact on landscape and vegetation at high altitudes: an integrated palaeoecological and archaeological approach in the eastern Pyrenees (Perafita valley, Andorra)”. Plant Biosystems, 144 (4): 946-961.
 • EUBA, I. (2009); “La vegetación leñosa y el uso de la madera en tres valles de los Pirineos orientales desde el Neolítico hasta época romana: Análisis antracológico, dendrológico y taxonómico”. Pyrenae, 40 (2), 7-35
 • EJARQUE, A.; MIRAS, Y.; RIERA, S.; PALET, J.M.; ORENGO, H. & EUBA, I. (2008); “Genesis & Holocene evolution of a high mountain cultural landscape in the Eastern Pyrenees: a microregional and interdisciplinary case-study in the Madriu Valley (Andorra)”.Terra Nostra, 2008: 2.
 • MIRAS, Y.; EJARQUE, A.; RIERA, S.; PALET, J.M.; EUBA, I. & ORENGO, H. (2007); “Dynamique holocène de la végétation et occupation des Pyrénées andorranes depuis le Néolithique ancien, d’après l’analyse pollinique de la tourbière de Bosc dels Estanyons (2180 m, Vall del Madriu, Andorre)”. Comptes Rendus Palevol, 6, 4, 291-300.
 • PALET, J.M.; EJARQUE, A.; MIRAS, Y.; RIERA, S.; EUBA, I. & ORENGO, H.A. (2007); “Formes d’ocupació d’alta muntanya a la serra del Cadí (Alt Urgell) i la vall de Madriu-Perafita-Claror (Andorra): estudi diacrònic de paisatges culturals pirinencs”. Tribuna d’Arqueologia 2006: 229-254.
Book chapters
 • PALET, J.M.; ORENGO, H.A.; EJARQUE, A.; MIRAS, Y.; EUBA, I. & RIERA, S. (2013); “Arqueología de paisajes altimontanos pirenaicos: formas de explotación y usos del medio en época romana en valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) y en la Sierra del Cadí (Alt Urgell)”. In: Fiches, J-L; Plana, R., Revilla Calvo., V. (eds), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’occident romain. Gallia et Hispania, Actes du colloque international AGER IX, Barcelone, 25-27 mars 2010. Presses universitaires de la Méditerranée: 329-340.
 • EJARQUE, A. (2012); “Andorra, Turbera Riu dels Orris”. In: Carrión et al. Paleoflora y Paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares: Plioceno-Cuaternario. Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. 233-235.
 • RIERA, S., EJARQUE, A., MIRAS, Y., ORENGO, H.A., PALET, J.M. & JULIÀ, R. 2012. “Cambios ambientales altimontanos en los Pirineos orientales durante el Holoceno: el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra). Estudio paleoambiental y arqueológico.” In: TURU, V. and CONSTANTE, A., eds., El cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011: Actas de la XIII Reunión Nacional de Cuaternario Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA). 77-80
 • EUBA, I.; PALET, J.M. (2011); Análisis antracológico de estructuras altimontanas de época romana en los Pirineos orientales (Sierra del Cadí-Cataluña y valle del Madriu-Andorra). Bollettino di Archeologia On-line, 1: 173-182
 • PALET, J.M.; ORENGO, H.A.; EJARQUE, A.; EUBA, I.; MIRAS, Y.; RIERA, S. (2011); “Formas de paisaje de montaña y ocupación del territorio en los Pirineos orientales en época romana: estudios pluridisciplinares en el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) y en la Sierra del Cadí (Cataluña)”. Proceedings of the 17th International Congress of Classical Archaeology (Roma 22 – 26 Septiembre 2008. Bollettino di Archeologia On-line 1. 67-79
 • RIERA, S.; CURRÁS, A; PALET, J.M.; EJARQUE, A.; ORENGO, H.A.; JULIA, R. & MIRAS, Y. (2009); “Variabilite climatique, occupation du sol et paysage en espagne de l’age du fer a l’epoque medievale : integration des donnees paleoenvironnementales et d’archeologie du paysage”, dins Hermon, E. 8ed.). Société et climats dans l’Empire Romain, Editoriale Scientifico de Naples, 2009, 251-280.
 • PALET, J.M.; RIERA, S.; MIRAS, Y.; EJARQUE, A.; EUBA, I. (2006); “Estudi i revalorització dels paisatges culturals d’alta muntanya: els projectes vall del Madriu (Andorra) i La Vansa – Serra del Cadí (Alt Urgell)”; en IBIX 4, Annals 2004-2005. Actes del IV Col.loqui d’Estudis Transpirinencs. pp. 89-108.
 • CLAMENS, A.; COMINELLI, C. (1997); “Camí del Madriu”. Col•lecció Pas a pas per Andorra. Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i Crèdit Andorrà. Andorra la Vella.